Gewicht calculator

Met de gewicht calculator kun je verschillende eenheden omrekenen. Het zijn vooral de Engelse en Amerikaanse gewicht eenheden die je hier kunt omrekenen.

De eenheden die je met deze calculator kunt omrekenen zijn:

  • Kilogram
  • Ounce (dit is niet hetzelfde als een ons)
  • Pound
  • Troy pound
  • Stones
  • Short tons (De Engelse pound)
  • Long tons (De Amerikaanse pound)

Overzicht van de formules berekent vanuit kilogram

1 kilogram = 35,274 ounce
1 kilogram = 2,2046 pound
1 kilogram = 2,6792 troy pound
1 kilogram = 0,1575 stones
1 kilogram = 0,0011 Short tons (US)
1 kilogram = 0,001 Long tons (UK)

De waardes zijn afgekort op 4 decimalen achter de komma.

Indien je de tekst wilt kopiëren vanuit de gewicht calculator dan kun je dat doen door eerst het vergrendel hokje aan te vinken en daarna de gewenste tekst te selecteren en te kopiëren met Ctrl+C.