Artikel is toegevoegd aan je winkelwagentje
Bekijk winkelwagen
of verder winkelen
Ga direct naar: Bandenshop.nl
MIJN ACCOUNT
VelgenShop.nl logo
0
0
Velgen > Franchise > Europese erecode inzake franchising

1. Definitie van franchising

Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, de franchisegever en zijn individuele franchisenemers.

De franchisegever verleent daarbij aan zijn individuele franchisenemers het recht en legt hen de verplichting op om een bedrijf te exploiteren volgens het concept van de franchisegever.

Gedurende de looptijd van een schriftelijke franchiseovereenkomst, die voor dit doel tussen partijen is gesloten, heeft de individuele franchisenemer het recht en de plicht om tegen directe of indirecte financiële vergoeding gebruik te maken van de handelsnaam en/of het handelsmerk en/of het dienstmerk van de franchisegever, de knowhow (*), de zakelijke en technische methoden, de werkwijze en andere zaken die industrieel en/of intellectueel eigendom zijn van de franchisegever, ondersteund door voortdurende commerciële en technische hulp door de franchisegever.

(*) “Knowhow” is een geheel van niet‑geoctrooieerde praktische kennis, die voortvloeit uit ervaring van en onderzoek door de franchisegever en die geheim, wezenlijk en bepaald is

2. Algemene principes

2.1. De franchisegever

De franchisegever is de initiatiefnemer van een franchisenetwerk, bestaande uit de individuele franchisenemers, die door de franchisegever voortdurend worden begeleid.

2.2. De verplichtingen van de franchisegever

De franchisegever dient :

2.3. De verplichtingen van de individuele franchisenemer

De individuele franchisenemer dient :

2.4. De voortdurende verplichtingen van beide partijen

Partijen moeten :

3. Selectie franchisenemers

De franchisegever zal uitsluitend individuele franchisenemers selecteren, die na redelijk onderzoek lijken te beschikken over redelijke bekwaamheid, opleiding, persoonlijke kwaliteiten en financiële middelen die toereikend zijn om het gefranchisede bedrijf te exploiteren.

4. Werving en publiciteit

4.1. Publiciteit voor de werving van individuele franchisenemers dient ondubbelzinnig en zonder misleidende verklaringen te zijn.

4.2. Alle wervingsadvertenties en reclamemateriaal waarin direct of indirect verwezen wordt naar resultaten, cijfers of te verwachten inkomsten voor de individuele franchisenemer, dienen objectief en niet misleidend te zijn.

4.3. Om toekomstige individuele franchisenemers in staat te stellen met volledige kennis van zaken enige bindende overeenkomst aan te gaan, zal hen een exemplaar van deze Erecode verstrekt worden en volledige en correcte schriftelijke informatie en documentatie met betrekking tot de franchiseverhouding, binnen redelijke tijd vóór het sluiten van deze bindende overeenkomst.

Deze informatie en documentatie behelzen:

 1. informatie met betrekking tot het bedrijf en de financiële positie 1) van de franchisegever
 2. de bij de franchiseorganisatie betrokken personen 2)
 3. het aangeboden franchiseconcept inclusief, indien van toepassing, gegevens omtrent de pilotvestiging
 4. een compleet en recent overzicht van aangesloten franchisenemers, hun vestigingsadressen, telefoonen faxnummers en e-mailadres
 5. financiële ramingen c.q. prognoses, indien beschikbaar
 6. de franchiseovereenkomst
 7. bankreferenties 3)
 8. gegevens omtrent een eventueel lidmaatschap (van de franchiseorganisatie) van brancheorganisaties en/of van een nationale franchise vereniging
 9. een verklaring of er al dan niet sprake is geweest van een eerdere franchisevestiging in het rayon van de kandidaat-franchisenemer en, zo ja, de reden(en) van beëindiging van deze onderneming
 10. informatie over verdere distributiekanalen/vormen 4) van de producten of diensten van de franchisegever
 1. “financiële positie”: een bij de Kamer vanKoophandel gedeponeerde balans is voldoende, hoewel meer informatie welkom is.
 2. “betrokken personen”: hiermede worden met name en vooral grootaandeelhouders en/of directieleden bedoeld.
 3. “bankreferenties”: niet wordt bedoeld een verklaring van goed gedrag, maar de naam van de huisbankier, bij wie via de eigen bank informatie kan worden ingewonnen.
 4. “verdere distributiekanalen/vormen”: Deze informatie is van belang bij bedrijven die bijvoorbeeld ook postorderactiviteiten ontplooien.

4.4. Wanneer de franchisegever de kandidaatfranchisenemers verplicht tot het sluiten van een Voorovereenkomst zullen de volgende regels worden nageleefd:

5. De Franchise overeenkomst

5.1. De franchiseovereenkomst dient in overeenstemming te zijn met nationale wetgeving, wetgeving van de Europese Gemeenschap en deze Erecode.

5.2. De overeenkomst dient het belang te weerspiegelen van de leden van het netwerk bij de bescherming van de industriële of intellectuele eigendomsrechten van de franchisegever, evenals het belang om de gemeenschappelijke identiteit en reputatie van het franchisenetwerk te handhaven.

5.3. Alle overeenkomsten en contractuele regelingen in verband met de franchiserelatie dienen gesteld te zijn, of vertaald door een beëdigd vertaler, in de officiële taal van het land waar de individuele franchisenemer gevestigd is. Ondertekende overeenkomsten dienen onmiddellijk aan de franchisenemer ter hand gesteld te worden.

5.4. De franchiseovereenkomst dient duidelijk, ondubbelzinnig en eerlijk te vermelden welke de respectieve verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn van beide partijen, evenals alle andere belangrijke voorwaarden van de samenwerking.

5.5. De overeenkomst dient ten minste de volgende essentiële bepalingen te bevatten :

6. Toepassing van de code

De Erecode is van toepassing op de relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemers.

Omdat een master-franchisenemer optreedt als franchisegever in de relatie met zijn individuele franchisenemers, is deze Erecode eveneens van toepassing op die relatie.

De Erecode is niet van toepassing op de relatie tussen een franchisegever en zijn master-franchisenemer.

ONTVANG UPDATES OVER VELGENSHOP.NL IN UW INBOX
Betaalmogelijkheden
Alle prijzen zijn inclusief btw - © 2000 - 2018 - BandenShop.nl & VelgenShop.nl B.V.